Yabancıların Çalışma İzin İşlemlerine İlişkin Açıklama

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN, YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun uygulamaya ilişkin hükümleri yayımından bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun “Çalışma izninin ikamet izni sayılması” başlıklı 27 nci maddesinde; Geçerli çalışma izinlerinin ikamet izni sayılacağı, çalışma izni verilen yabancılardan Harçlar Kanununa göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edileceği öngörülmektedir.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazıda; 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni almış olup da henüz ikamet izni almayanlardan, çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı alındıktan sonra ayrıca ikamet izni almalarına gerek kalmaksızın mevcut çalışma izinlerini kullanacakları ifade edilmekte ve bu işlemlerin, ikamet izni işlemleri için müracaat edildiğinde valiliklerce gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

BUNA GÖRE :

a)   11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenen yabancılar:

Bakanlığımızca 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenmiş bulunan yabancıların (ikamet izin harcını ödemiş olmaları koşuluyla) ayrıca ikamet izni almaları gerekmemekte olup, bu yabancıların ellerinde bulunan çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçecektir. Bu kapsamda bulunan yabancılara ilişkin ikamet izni harçları İçişleri Bakanlığının (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazısı gereğince illerde valiliklerce (uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesince) tahsil edilecektir.

b)   Çalışma izin harcı yatırılan ancak çalışma izni düzenlenmemiş yabancılar:

11.04.2014 tarihinden önce çalışma izin talebi uygun görülerek çalışma izin harcı yatırılan ancak Bakanlığımızca çalışma izni henüz düzenlenmeyen yabancılar için çalışma izin harcına ilaveten yatırılması gereken ikamet izin harcı miktarı ve nereye yatırılacağı Bakanlığımızca ilgililere e-posta ile bildirilmektedir. Söz konusu ikamet izin harcı yatırılan yabancıların çalışma/ikamet izin belgeleri Bakanlığımızca adreslerine gönderilecektir.

c)    Çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı yatırılan yabancılar:

11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı da yatırılmış bulunan yabancılar için, bu ödemeye ilişkin makbuzların bir dilekçe ekinde Bakanlığımıza gönderilmesi halinde mevcut çalışma izninin aynı zamanda ikamet izni yerine de geçtiği hususunda gerekli bilgilendirme yazısı adreslerine gönderilecektir.

d)   Sosyal güvenlik yükümlülükleri:

Çalışma izni verilen ancak yeni düzenleme nedeniyle ikamet izni alınamayan yabancıların sosyal güvenlik yükümlülüklerinin en geç 30 gün içinde (Yabancının yurtdışında bulunması halinde ülkemize girişini müteakip) yerine getirilmesi zorunludur. Yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancıların sigorta girişleri SGK’nın 2013/11 sayılı Genelgesine göre kağıt ortamında yapılmaktadır.

Duyurulur.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İçerik Anasayfasına Geri Dön.

SEKTÖRDEN HABERLER

Tüm Haberler

BİZE YAZIN

sidebar contact form