Çalışma ve İkamet İzin Harçları

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince Yabancılara verilecek Çalışma ve İkamet İzinleri harca tabidir.

Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında ve süre uzatımlarında izin belgesi düzenlenmeden önce çalışma izni ve ikamet izni harçlarının yatırılması gerekmektedir. Harçlar sadece aşağıda belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan harç ödemeleri online sistem üzerinden Bakanlığımızca görülmekte olduğundan,  ödeme yapıldığında Bakanlığımıza makbuz ibrazına gerek bulunulmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma ve ikamet izin harçları çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmaktadır.

2015 YILI HARÇ MİKTARLARI

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI

SÜRE

2015 YILI

HARÇ TUTARI

Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar  (1 yıl dahil)

181,00

3 yıla kadar (3 yıl dahil)

545,00

Süresiz Çalışma İzin Belgesi

909,10

Bağımsız Çalışma İzin Belgesi

1.819,60

 (30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

İKAMET İZNİ HARÇ TUTARLARI

İkamet izin harçları karşılıklılık ilkesi uyarınca belirlenmekte olup, ülkeden ülkeye

farklılık göstermekte olup, ülkeler itibarıyla ikamet izni harç miktarlarına buradan ulaşabilirsiniz.

HARÇLARIN YATIRILMASI

Yabancıların çalışma ve ikamet izinleri için yatırılması gereken harç tutarları aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.  

Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait T.C. Kimlik Numarası (Yabancı Kimlik No.) ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma ve ikamet izni harcı ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir.

Çalışma izin belgesi için gerekli harç tutarları bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait hesaplara yatırılacaktır. Bu kapsamda çalışma izin harcı 9130 kodlu hesaba, ikamet izni harcı ise 9192 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır.

Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

  1. T.C. Ziraat Bankası,
  2. T. Vakıflar Bankası,
  3. T. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya veya vergi dairelerine yapılacak ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harcın yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılacaktır.

İçerik Anasayfasına Geri Dön.

SEKTÖRDEN HABERLER

Tüm Haberler

BİZE YAZIN

sidebar contact form