SEKTÖRDEN HABERLER

Turizm Sektörü Yabancı Personel Ücretleri

Son dönemde turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler değerlendirilerek sektöre destek olunması amacıyla31/12/2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere Bakanlığımıza yapılacak yabancı personel çalışma izin başvuruları için yabancılara ödenecek asgari ücretler meslek ve görev bazında aşağıdaki şekilde değiştir...

Online İzin İptalleri Hakkında

 Bakanlığımıza e-devlet üzerinden online olarak yapılan çalışma izni iptal talepleri, talebin yapıldığı gün sonuçlandırılmakta ve ileri bir tarih için girilen iptal talepleri dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle online iptal başvurularının iznin iptal edilmesi istenilen gün yapılması gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur. (19.10.2015)

Göç-Net Entegrasyonuna Yönelik Duyuru !!!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün GÖÇ-NET entegrasyonuna yönelik çalışmaları nedeniyle, yurtdışı çalışma izni başvurularında görüş sorgulaması, yurtiçi başvurularda ise ikamet izin süresi sorgulaması “geçici olarak” elektronik ortamda...

Ziyaretçi Kabulü

Yabancıların Çalışma İzinleri Dairemizdeki iş yoğunluğu nedeniyle çalışma izni başvuru sahiplerine sadece Salı ve Perşembe günleri saat 16:00-17:00 arasında bilgi verilebilecektir. Bu nedenle, diğer gün ve saatlerde vatandaşlarımızın Bakanlığımıza gelmek yerine, aşağıdaki linkten veya ALO 170 hattından bilgi almaları rica olunur.

Yabancı Kimlik Numaraları Hakkında Duyuru

Bakanlığımızca çalışma izni verilen yabancıların 99 ile başlayan 11 rakamlı T.C. Yabancı Kimlik Numaraları İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki linkten öğrenilebilecektir. Söz konusu sorgulama yabancının doğum yılı ve Bakanlığımıza yapılan çalışma izin başvurusuna...

Yabancıların Çalışma İzin İşlemlerine İlişkin Açıklama

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN, YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Bilindiği üzere, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun uygulamaya ilişkin hükümleri yayımından bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde yür&uum...

Türk Soylu Yabancılara İlişkin Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Çalışma izin kriterlerine tabi tutulmayacak yabancıları belirleyen Yönetmelik değişikliği 14 Şubat 2012 tarih ve 28204 sayılı resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre; a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar, b) Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, c)...

Suriye Uyruklu Yabancılara Çalışma İzni Verilmesi

Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelmiş ve Emniyet makamlarınca ikamet izni verilmiş bulunan Suriye uyruklu yabancılara ikamet izin sürelerini aşmamak üzere, değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilmesi uygun bulunmuştur. Bu itibarla Emniyet makamlarından alınmış en az 6 ay süreli ikamet...

PTT Kargo İle Gönderilen Çalışma İzinleri

Bakanlığımızca onaylanarak PTT Kargo ile yabancının çalışacağı adrese gönderilmiş olan Çalışma İzin Belgenizin nerde ve hangi aşamada olduğunu aşağıdaki linke girerek sorgulayabilirsiniz. http://www1.ptt.gov.tr/tr/interaktif/kayitliposta_yeniweb.php NOT   :  Barkod Numarası hanesine 2680040 rakamından sonra 6 Haneli Bakanlığımıza...

Ev Hizmetlerinde Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Koşulları

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Bakanlığımıza yapılan çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirilmesi kararlaştırılmıştır. Yaşlı ve hasta bakımı ile...

Çalışma ve İkamet İzin Harçları

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince Yabancılara verilecek Çalışma ve İkamet İzinleri harca tabidir. Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında ve süre uzatımlarında izin belgesi düzenlenmeden önce çalışma izni ve ikamet izni harçlarının yatırılması gerekmektedir. Harçlar sadece aşağıda belirtilen...

Çalışma İzninden Muaf Olan Yabancıların İkamet İzinleri

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55’inci maddesinde sayılan çalışma izin muafiyetleri kapsamında, halen konsolosluklardan amaçlarına uygun meşruhatlı (montaj, tur operatörü vb.)  vize alarak gelen yabancılara verilmekte olan ikamet izinleri, İçişleri Bakanlığınca tüm...

Çalışma İzni Verilen Yabancılar ve İşverenlerince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

YURTİÇİ BAŞVURULARDA; Bilindiği üzere, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanunun “Çalışma izninin ikamet izni sayılması” başlıklı 27’nci maddesi uyarınca Bakanlığımızca verilmekte olan çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni sayılmaktadır...

Çalışma İzni Başvurularında Pasaport Süresi

1 Ocak 2015 itibarıyla çalışma izin süresinin sona erme tarihinden 60 gün daha uzun süreli pasaport geçerlilik tarihi olmayan yabancılar Türkiye’ye giremeyeceklerdir. Gereği bilgilerinize sunulur.

Başvurulara Süre Eklenmesi

Yabancı çalışma izni otomasyon sisteminde kasım ayında meydana gelen sistem arızaları ve duraksamalar sebebiyle çalışma izni başvuru sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, 2015 ŞUBAT ayı içerisinde yurtiçinden veya yurtdışından yapılan çalışma izni başvurularında mevzuatta öngörülen kabul sürelerine...

SEKTÖRDEN HABERLER

Tüm Haberler

BİZE YAZIN

sidebar contact form